Tag Archives: กัวซา นวดหน้า

กัวซา นวดหน้า 

Gua sha คือ การนวดหน้าด้วยแผ่นหินขัดผิวหน้าที่มีลักษณะโค้งมน โดยใช้เทคนิคการกดและขูดเบาๆ บนผิวหน้าตามแนวกล้ามเนื้อและเส้นน้ำเหลือง