Tag Archives: เสริมโหงวเฮ้ง

นวดหน้าปรับโหวงเฮ้ง คือ

"นวดหน้าปรับโหงวเฮ้ง" เป็นศาสตร์การนวดหน้าที่ผสมผสานความเชื่อเรื่องโหงวเฮ้งเข้ากับเทคนิคการนวดแผนจีนโบราณ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับแต่งรูปหน้า