Tag Archives: เรียนนวดหน้าขันติเบต

ขันทิเบต คืออะไร

นวดหน้า ขันทิเบต (Tibetan Singing Bowl) โดยใช้ บรรเลงเสียงดนตรีบำบัด มีต้นกำเนิดจากวัฒนธรรมทิเบต ช่วยให้ผ่อนคลาย ลดความเครียด